Prohlášení vedení strany

Vítej!

Děkujeme za Tvůj zájem o politickou stranu Národní socialisté. Rádi bychom Ti ve stručnosti představili nejen naši historii, ale zároveň i naši vizi budoucnosti.

Navazujeme na bohatou tradici národně socialistické strany, jejíž historie sahá až do roku 1897. Národní socialisté vždy patřili mezi pokrokové strany. Vždyť to byli právě naši předchůdci, kteří již koncem 19. století požadovali osmihodinovou pracovní dobu nebo nárok na minimální mzdu.

Byli jsme vždy stranou nejen pro dělníky, ale také pro státní úředníky či drobné podnikatele a živnostníky. Rovněž v tomto směru dnes navazujeme na své předchůdce. Vidíme spravedlivý stát, který si uvědomuje nezastupitelnou roli všech pracujících skupin naší společnosti. Vedle toho ale národní socialisté mezi sebou měli i vynikající osobnosti, jako byl například Karel Baxa, nejdéle sloužící pražský primátor, či Edvard Beneš, druhý československý prezident.

V době první republiky, nejúspěšnějšího období naší samostatné existence, patřili národní socialisté mezi hlavní strážce československé demokracie. Ostatně, byli řazeni mezi tzv. „strany Hradu“, tedy otevřené podporovatele prezidenta Tomáše G. Masaryka. Demokratické smýšlení a cit pro spravedlnost byl národním socialistům přítěží v dobách jak nacistické okupace, kdy řada představitelů trpěla v koncentračních táborech, tak i v době komunistické totality, kdy byla mimo jiné popravena významná představitelka národních socialistů Dr. Milada Horáková.

My se ovšem nyní nedíváme pouze zpět do naší minulosti. Naopak. Hledíme vpřed. Dobře si uvědomujeme, že naše země si 25 let po pádu komunistického režimu prochází krizí demokracie. Tato krize je způsobena především trvalým nabouráváním základních principů zdravé společnosti. Vytratila se důvěra v politiku, před očima se nám ztrácí hrdost na náš stát, nevážíme si svých hrdinů.

Vedle toho je naše země, vlastně i celá naše evropská civilizace, ohrožena zvenčí. Musíme se umět bránit nejen vnitřním, ale i vnějším vlivům. Chráníme hodnoty, kteří naši předci budovali před a během I. světové války, především pak ale během vzniku a existence samostatného Československého státu. Máme na co navázat.

Nechceme být další populistickou silou, která se pouze veze na aktuální vlně špatných nálad ve společnosti. Jsme stranou, která je připravena říkat i nepříjemnou pravdu. Nejsme a nikdy nebudeme pouze kritiky s ústy plnými prázdných gest. Jsme strana, která přináší trvalá a věcná řešení, která staví na pevných ideových základech.

Stejně jako v minulosti, i dnes jsme tu nejen pro zaměstnance firem či průmyslových provozů, ale také pro státní úředníky a drobné živnostníky. Chceme vytvářet takové prostředí, ve kterém bude dostatek prostoru realizaci individuálních potřeb každého spořádaného občana naší země.  

Pokud jsme Tě zaujali, budeme samozřejmě rádi, pokud nás budeš i nadále sledovat. Ať už zde na internetových stránkách, anebo také v dnešní moderní době na Facebooku, kde rovněž máme svůj účet. Rozhodně máme co nabídnout.

Věříme, že budeme trvalou inspirací a nadějí pro budoucnost občanů naší země.
 
Za vedení strany Tě zdraví,

Jaroslav Andres, ústřední tajemník strany