Paříž, Berlín …, kdo další bude obětí teroru ?

Přidáno 22.12.2016 21:16

 

Kdo další pocítí důsledky krvavého teroru? Včera to byla Paříž, Brusel, dnes je to předvánoční Berlín. Evropská  civilizace skomírá nad nerozhodností svých politiků. Evropští politici se utápí ve svých vnitřních půtkách, ve falešné hře protiruských sankcí, ale zejména v neplodných a nejednotných postojích k řešení přívalové vlny ilegální migrace.

 

Tento neřešený problém trvá již několik let, naivní politici byrokratické EU řeší jiné, zcela nepodstatné otázky. Přitom právě EU stojí u  příčin této krize. Byly to zejména politické a vojenské zásahy států NATO, do mocenských a politických struktur v zemích, odkud dnes přicházejí tito ilegální migranti. Příkladem je Irák, Libye, Sýrie, Afganistan… Naivitou EU bylo vyvážet, či násilně roubovat, evropské normy demokracie  do  kulturních, náboženských a sociálních norem těchto států.  Dnes sčítáme tyto chybné kroky.

 

Dnešní statisícové vlny ilegálních migrantů zneužívají evropský sociální systém ku svému prospěchu. Je naivní se domnívat,  že se brzy tyto masy migrantů začlení do pracovního trhu. Opak je pravdou... Rostou miliardové náklady na řešení migrační vlny, ani další smířlivá gesta politiků EU nezabrání podobným zvěrstvům, jako se staly v Paříži, či dnes v Berlíně.  Naopak tyto kroky jsou vykládány jako slabost EU a ještě více otvírají dveře Evropy pro další vlny migrantů. Narychlo budované migrační ubytovací kapacity, mnohdy přeplněné a nedůstojné,  jen vyhrocují nenávistné nálady proti evropským hodnotám.

 

Politici EU se musí zmužit, projevit ráznost a probudit se ze svého naivního snu o multikulturní společnosti. Musí „třísknout do stolu“. Dnešní doba si žádá ráznost, mužnost. Klademe si otázku, kolik ještě musí zemřít nevinných lidí, než se politici EU začnou jednat ? Příkladem nám mohou být naši předci, také oni bojovali o své evropské domovy, bojovali za křesťanské hodnoty i za budoucnost Evropy. A v tomto boji byli stateční a jednotní.

 

Cílem boje Evropy za svoji budoucnost,  není hledání naivních bezzásadových kompromisů, ani zbožných ideálů,  naopak cílem se musí stát politická rozhodnost, tedy ráznost a jednota v řešení těchto problémů. Čas neúprosně běží proti nám, proti naivní Evropě.

 

 

Přemysl Votava

(Národní socialisté – LEV21)

 

Dokumenty

436x přečteno