Nezapomínáme, ani dějiny neměníme !

Přidáno 5.5.2017 10:21

 

V těchto květnových dnech si připomínáme 72.výročí konce 2.světové války v Evropě.  S touto válečnou hrůzou jsou spojeny desítky milionů obětí, miliony zmařených lidských osudů. Za touto válkou zůstala zničená města, vypálené vesnice. Nezapomínáme, že při nacistickém běsnění a tažení na východ, měly být národy slovanské porobeny, či dokonce vyhlazeny.

 

Nezapomínejme na hrdinství těch, kteří obětovali své životy, při osvobozování Evropy od nacismu ! Připomínejme si statečnost těch, kteří pomáhali osvobodit naší vlast od německé okupace ! Tisíce pomníků, často neznámých hrdinů,  je rozeseto po celé naší vlasti. Nedovolme znevažovat jejich oběti,  jejich velké činy !


My jako občané a vlastenci nerozlišujeme, ani dějiny neměníme, jen mnohým připomínáme, že v Československu našlo svou smrt při osvobození naší vlasti, 140.000 vojáků Rudé armády, na 33.000 rumunských vojáků,  ale i stovky vojáků dalších armád vítězných spojenců.  Mezi nimi i 116 vojáků americké armády.

Nezapomínáme na hrdiny domácího odboje i na tisíce našich vojáků z 1. československého armádního sboru, kteří padli na cestě do své vlasti.  Květnovým povstáním českého lidu před 72 lety,  vyvrcholil náš protinacistický odboj. Vážíme si všech obětí  těchto statečných, co padli za svobodu Československa.

 

Nerozlišujeme, ani nekádrujeme, ani neznevažujeme památku těchto hrdinů.  Naopak, každý rok si tyto dny osvobození důstojně připomínáme.

Odmítáme snahy nových vykladačů dějin nechat zapomenout, ponížit, či zneužit památku všech statečných,  jako se stalo při 70.výročí konce války..

 

Evropa se z této války nepoučila, dnes stojíme opět před nebezpečím nového konfliktu, možná toho posledního….. Současná stupňující se válečná rétorika, vyvolává naše obavy  a je návratem  do doby studené války. 

 

 Přemysl Votava (Praha)

 (Národní socialisté)

 

 

Dokumenty

134x přečteno