Ještě, že ta česká písnička vydržela

Přidáno 1.11.2015 19:58

Svátkem naší republiky je 28.říjen. Tedy Den republiky. Je smutnou skutečností, že prvorepubliková vážnost a úcta k tomuto dni mizí. Mediální scéna tomuto významnému svátku nepřeje. Význam 28. října je záměrně ponižován, zlehčován. 

Cíleně mizí úcta k osobnostem naší historie. Příkladů je dosti.  Kdo z mladší generace dnes něco ví o osobnostech, které stály u zrodu naší republiky ?  Jména, která prvorepubliková generace měla v úctě, jako byl Tomáš G. Masaryk, Dr. Edvard Beneš, Antonín Švehla či Rostislav Štefánik, jsou potlačována. Ze školních učebnic i z paměti mladší generace mizí hrdinství našich legionářů, ale i těch, kteří nám vraceli svobodu v období 2.světové války.  Místo skutečných hrdinů, se rodí v médiích virtuální hrdinové, idea vlastenectví je vulgarizována.

Osobnosti českých dějin jsou převlékány do nových kabátů. Také historie je přepisována. Veřejnosti jsou vnucováni noví hrdinové. Zatím co ti skuteční hrdinové, pamětníci té poslední velké války, stojí někde zapomenuti v koutě. Tato generace skutečných hrdinů pomalu odchází. 

Místo "befelů" z Vídně, nám dnes chodí "rady a nařízení " z Bruselu. Ještě, že nám ti vašnostové z Bruselu nezakázali tu českou písničku...

V. Preis: Náš tatíčku Masaryku

Dokumenty

1363x přečteno